ສະມາຊິກກິລາໃໝ່ໄດ້ຮັບໂບນັດ 20%

      ສະພາບ :

  • ພຽງແຕ່ສາມາດຫຼິ້ນກິລາ
  • ປ່ຽນສິນເຊື່ອ 5 ເທົ່າຂອງເງິນຝາກ + ໂບນັດ
  • ຢ່າວາງເດີມພັນ 2 ດ້ານ (ກວດພົບ, ຍຶດເຄຣດິດທັນທີ)

 

*** ຖ້າລະບົບພົບເຫັນການລະເມີດ ສິນເຊື່ອທີ່ມີຢູ່ທັງໝົດຈະຖືກຍຶດ. ແລະເປັນໂມຄະໃນທັນທີ ***